Thứ sáu, 20/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG  (Ngày 07/08/2017 08:08:44  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho bến sông

 

Hai bên cha mẹ ta nghèo

Lênh đênh mặt nước, gieo neo vạn chài

Người đời cấy lúa trồng khoai

Ruộng trong vui gặt, ruộng ngoài hái dâu

Bên hiên còn có giàn trầu

Sân nhà còn có buồng cau để dành

Chúng mình duyên phận mong manh

Gửi con thuyền nhỏ rập rình mạn sông

Lắm khi buồn đến se lòng

Chống thuyền anh ghé bến sông tìm Người

Giúp em chăng lưới để phơi

Giúp em sửa lại chỗ ngồi tựa lưng

Giúp em buộc lại sợi thừng

Vui vì hai đứa lại chung một thuyền

Có hôm ở lại cùng em

Cả hai cùng tựa mạn thuyền đếm sao

Mùa Xuân rực rỡ hoa đào

Em buồn, em chỉ ước ao lên bờ

Với tôi chỉ biết làm thơ

Giúp em ước nguyện lên bờ đành thôi

 

Lê Hải Châu