Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  VẪN CÒN MỘT NỬA MÙA THU  (Ngày 02/10/2017 08:10:09  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

VẪN CÒN MỘT NỬA MÙA THU

 

 

Chợt mưa, chợt nắng rồi thôi

Cứ như hờn dỗi, như người đùa dai

Chập cheng đã một tháng rồi

Nửa Thu còn lại làm tôi nản lòng

Xanh đồng, xanh núi, xanh sông

Chỉ riêng trời cứ phập phồng ầu ơ

Cắt xong, cày vỡ, rồi chờ

Lại mơ cái nắng hanh khô thuở nào

Mưa nhiều lo vỡ bờ ao

Cuốn trôi bắp cải xu hào vừa gieo

Chẳng mong kiếm chác chi nhiều

Chỉ mong nắng ấm thuận theo lẽ trời

 

Lê Hải Châu