Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  HỒN QUÊ  (Ngày 04/10/2017 09:10:45  - Gửi bởi:  Bùi Văn Hoa  - Địa chỉ:  41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu  - Điện thoại:  0908 720220 )

 

 HỒN  QUÊ


 

À ơi tiếng mẹ ru con

Bằng câu lục bát mang hồn quê hương

Con đi khắp chốn muôn phương

Không đâu sâu nặng yêu thương bằng nhà


Ở nơi đô thị phồn hoa

Con luôn nhung nhớ thiết tha quê nhà

Nhớ câu lục bát dân ca

Từ thời thơ ấu, đó là hồn quê.

 

Bùi Văn Hoa