Thứ tư, 27/09/2017,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 91 của các tác giả: Nguyễn Minh Hồng (Hà Nội), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam), Lưu Tuyết Minh (Hưng Yên), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 90 của các tác giả: Nguyễn Thái Việt (Hà Nội), Lam Bình (Hà Nội), Hoàng Ngọc Lan (Quảng Ngãi), Thuý Nguyễn (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 89 của các tác giả: Phạm Trung Dũng (Hà Nội), Dương Phượng Toại (Quảng Ninh), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Phạm Công Phổ (Thanh Hoá).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 88 của các tác giả: Đặng Minh Đức (Hà Nội), Đào Quốc Thế (Hà Nội), Phan Tấn Phát (Cần Thơ), Nghiêm Quang Thuỳ (Vĩnh Phúc), Cao Văn Thịnh (Hải Phòng)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và đạo pháp" của các tác giả: Lâm Thị Hiền (Nam Định), Nguyễn Chín (TP.HCM), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Nguyễn Đình Chiến (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 86 của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Dương Văn Thạo (Bắc Giang), Thạch Đà (Cà Mau), Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), Nguyễn Xuân Đài (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 85 của các tác giả Nguyễn Minh Ngọc Hà (Bình Dương), Đinh Y Văn (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái) và Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 84 của các tác giả Lam Bình (Hà Nội), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Trần Hoàn (Nam Định), Cao Văn Thịnh (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 83 của các tác giả: Đặng Thị Ước (Hải Phòng), Phan Trọng Hào (Hà Nội), Dương Ngọc Phương (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Quách Hùng (Hải Phòng), Đỗ Đa Sỹ (Hà Nội), Lâm Quỳnh (Nam Định), Thanh Trắc Nguyễn Văn (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 81 của các tác giả: Nguyễn Thị Phương (Kiên Giang), Nguyễn Văn Huế (Bắc Giang), Đặng Tiến Hưng (Thái Bình), Nguyễn Chính Nghĩa (Hoà Bình), Phạm Khắc Oanh (Hải Dương).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 80 của các tác giả: Nguyễn Tấn On (Đà Lạt), Phạm Thị An (Quảng Bình), Phạm Văn Xuân (Hải Dương), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng