Thứ hai, 20/11/2017,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 58 của các tác giả: Bình Thanh (Nam Định), Thiền Lạc (Quảng Bình), Phạm Minh Trâm (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Đồng (Đắc Lắc), Hồ Thanh Ngân (Cà Mau).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 56 của các tác giả Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Đỗ minh Tâm (Quảng Yên), Duyên An (Tiền Giang), Bình Thanh (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 55 của các tác giả: Go Bong Hồ Văn Khoa (Nha Trang), Nguyễn Thanh Thanh (Đồng Tháp).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 54 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Trần Thị Kim Cúc (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 53 của các tác giả: Phạm Xuân Hựu (Ninh Bình), Nguyễn Thị Thanh Ngữ (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 52 gồm các tác giả: Nguyễn Thị Long (Lai Châu), Diệu Hòa (Hà nội), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 51 của các tác giả: Nguyễn Trọng Đồng (Đắc Lắc), Nguyễn Văn Tiến (Hải Phòng),  Đặng Văn Toàn (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 50 của các tác giả: Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa), Trương Minh Phố (Ninh Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc Và Đạo pháp" số 49 của các tác giả: Nguyễn Quốc Dân (Nghệ An), Hải Thanh (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 48 của các tác giả: Võ Bá (Quảng Nam), Lương Duy Niệm (Quảng Bình), Nguyễn Thị Minh Hồng (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 47 của các tác giả: Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị), Mai Hiển Quế (?), Hương Sơn (Hải Phòng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Duyên An (Tiền Giang).

Trước tiên Trước Trang [13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng