Thứ năm, 14/12/2017,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc Và Đạo pháp" số 49 của các tác giả: Nguyễn Quốc Dân (Nghệ An), Hải Thanh (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 48 của các tác giả: Võ Bá (Quảng Nam), Lương Duy Niệm (Quảng Bình), Nguyễn Thị Minh Hồng (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 47 của các tác giả: Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị), Mai Hiển Quế (?), Hương Sơn (Hải Phòng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Duyên An (Tiền Giang).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả Trịnh Viết Toại (Hải Phòng), Lê Bá Tăng (Lai Châu), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 45 của các tác giả: Đoàn Văn Thanh (?), Lê Ngũ Nam Phong (Tiền Giang), Nguyễn Hiền Mai (Vũng Tầu), Nguyễn Duy Chinh (Thanh Hóa), Lê Đình Tiến (Hưng Yên).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 44 của các tác giả: Vũ Tuấn Anh (Hà Nội), Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội), Đào Thị Nghi Dung (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 43 của các tác giả: Hoàng Thị Ngọc Hồi (Hà Nội), Nguyễn Thị Long (Lai Châu),  Vũ Nhang (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 42 của các tác giả: Thanh Phương (Lai Châu); Nguyễn Huy Chung (Thái Bình); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 41 của các tác giả: Phạm Minh Trâm (Thái Bình), Nguyễn Văn Nghi (Thái Bình), Vũ Xuân Thao (Vĩnh Phúc).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả Minh Trí (Hải Phòng), Ngô Thái (Phú Thọ).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 39 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Nguyễn Văn Huế (Bắc Giang).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 38 của các tác giả Trầm Thiên Thu (TP.HCM), Lại Quang Phục (Nam Định).

Trước tiên Trước Trang [13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng