Thứ sáu, 20/07/2018,


lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 64 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hoài (Nam Định), Quách Hùng (Hải Phòng), Bình Thanh (Nam Định), Phạm Minh Giắng (Thái Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 63 của các tác giả: Vương Hồng Trường (Hà Nội), Quách Hùng (Hải Phòng), Vương Văn Kiểm (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 62 của các tác giả Lê Hòa, Hạnh Phương

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 61 của các tác giả Lại Quang Phục (Nam Định), Anh Thụy (Sóc Trăng), Đỗ Bá Cung (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 60 của các tác giả: Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng), Trần Đình Nhân (Đắc Lắc)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 59 của các tác giả: Cốc Ngang Nguyễn Hậu (TP Hồ Chí Minh), Hồ Thanh Ngân (Cà Mau), Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 58 của các tác giả: Bình Thanh (Nam Định), Thiền Lạc (Quảng Bình), Phạm Minh Trâm (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Đồng (Đắc Lắc), Hồ Thanh Ngân (Cà Mau).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 56 của các tác giả Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Đỗ minh Tâm (Quảng Yên), Duyên An (Tiền Giang), Bình Thanh (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 55 của các tác giả: Go Bong Hồ Văn Khoa (Nha Trang), Nguyễn Thanh Thanh (Đồng Tháp).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 54 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Trần Thị Kim Cúc (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 53 của các tác giả: Phạm Xuân Hựu (Ninh Bình), Nguyễn Thị Thanh Ngữ (Hà Nội).

Trước tiên Trước Trang [13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng