Thứ năm, 22/03/2018,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 42 của các tác giả: Thanh Phương (Lai Châu); Nguyễn Huy Chung (Thái Bình); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 41 của các tác giả: Phạm Minh Trâm (Thái Bình), Nguyễn Văn Nghi (Thái Bình), Vũ Xuân Thao (Vĩnh Phúc).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả Minh Trí (Hải Phòng), Ngô Thái (Phú Thọ).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 39 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Nguyễn Văn Huế (Bắc Giang).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 38 của các tác giả Trầm Thiên Thu (TP.HCM), Lại Quang Phục (Nam Định).

 Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 37 của các tác giả: Lương Thế Phiệt (Hải Phòng) và Vương Văn Kiểm (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 36 của các tác giả: Đỗ Bá Cung (Hải Phòng), Thạch Đà (Cà Mau), Phạm Đinh Nhân (Hà Nội).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 35 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Phạm Công Phổ (Thanh Hóa).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 34 của các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), La Trung (Quảng Nam), Lê Ngũ Nam Phong (?)

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 33 của các tác giả: Huy Hẹn (Hải Phòng), Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An), Lê Hồng Lạc (Cần Thơ).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 32 của các tác giả: Thi Trà (Quảng Ninh), Lại Quang Phục (Nam Định), Nguyễn Thường Kham (Bình Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát  "Tổ quốc và Đạo pháp" số 31 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Đào Mạnh Long (Hải Phòng) và Nguyễn Bá Hòa (Đà Nẵng).

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15, 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng