Thứ năm, 14/12/2017,


 Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 37 của các tác giả: Lương Thế Phiệt (Hải Phòng) và Vương Văn Kiểm (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 36 của các tác giả: Đỗ Bá Cung (Hải Phòng), Thạch Đà (Cà Mau), Phạm Đinh Nhân (Hà Nội).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 35 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Phạm Công Phổ (Thanh Hóa).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 34 của các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), La Trung (Quảng Nam), Lê Ngũ Nam Phong (?)

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 33 của các tác giả: Huy Hẹn (Hải Phòng), Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An), Lê Hồng Lạc (Cần Thơ).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 32 của các tác giả: Thi Trà (Quảng Ninh), Lại Quang Phục (Nam Định), Nguyễn Thường Kham (Bình Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát  "Tổ quốc và Đạo pháp" số 31 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Đào Mạnh Long (Hải Phòng) và Nguyễn Bá Hòa (Đà Nẵng).

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 30 của các tác giả: Lê Văn Đức (Quảng Bình), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Tân Linh (?), Nguyễn Thị Phụng (Vũng Tàu).)

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát Tổ quốc và Đạo pháp số 29 của các tác giả: Thi Trà (Quảng Ninh), Lê Đức Nhận (Vũng Tàu), Nguyễn Văn Bổng (Nam Đinh).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát Tổ quốc và Đạo pháp số 28 của các tác giả: Trịnh Bình An (Hải Phòng), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Trần Đình Thư (Vũng Tầu).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 27 của các tác giả: Hồng Đức (Hà Nội), Trần Duy Hạnh (?), Nguyễn Thị Tác (Thanh Hóa).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 26 của các tác giả: Lại Quang Phục (Nam Định), Tố Uyên (Phú Yên), Thạch Đà (Cà Mau), Hương Sơn (Hải Phòng), Ngưng Thu (Bình Thuận).

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15, 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng