Thứ sáu, 20/07/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 16 của các tác giả: Nguyễn Quang Du (Thái Bình), Huy Hẹn (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 15 của các tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng), Phạm Trọng Thanh (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 14 của các tác giả: Ngọc Sáng Phương Đông (Hưng Yên), Phạm Khắc Uyên (Hải Dương).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 13 của các tác giả: Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa), Đào Minh Tú (?), Hương Sơn (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 12 của các tác giả: Hồ Thanh Ngân (Cà Mau), Nguyễn Thanh Thanh (Đồng Tháp).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 11 của các tác giả: Nguyễn Lương Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 10 của các tác giả: Nguyễn Thường Kham (Bình Định), Phùng Thị Nhu (Thanh Hóa), Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An), Lê Văn Túc (Thanh Hóa).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 9 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Sơn Thủy (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 8 của các tác giả: Du An (Điện Biên), Trần Tá (Vĩnh Phúc), Trần Thị Kim Cúc (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 7 của các tác giả: Trần Hoàng Vy (Tây Ninh), Đào Mạnh Long (Hải Phòng), Ngô Quang Đức (Sơn La).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 06 của các tác giả: Phan Thị Thanh Minh (Hà Nội), Phạm Hữu Lý (Hà Nội), Phạm Văn Tự (Hà Giang), Duyên An (Tiền Giang).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 05 của các tác giả: Phương Quang Châu Vân (Hà Nội), Vũ Nam (Hải Phòng), Lê Văn Đức (Quảng Bình).

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng