Thứ hai, 22/01/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 160 của các tác giả: Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Trương Thị Minh Sự (TP. HCM).

 

 

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 159 của các tác giả: Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh), Vũ Nhang (Hải Phòng), Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Đặng Lợi Phủ Từ Bắc (Bắc Ninh), Vương Hồng Trường (Hà Nội), Trần Huy Minh Phương (TP.HCM), Nguyễn Chí Thái (Ninh Thuận).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 158 của các tác giả: Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội), Đào Thị Kim Liên (Phú Thọ), Nguyễn Văn Lam (Nghệ An), Trần Xuân Vì (Quảng Trị).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 157 của các tác giả: Đặng Thị Ước (Hải Phòng), Nguyễn Thị Hồng Thuận (Quảng Bình), Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 156 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh), Lương Thế Vinh (hải Dương).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 151 của các tác giả: Lê Thị Mai (Kiên Giang), Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Đặng minh Đức (TP.HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 154 của các tác giả: Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Nguyễn Chí Linh (Cà Mau), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 153 của các tác giả: Lê Văn Huy (Hà Tĩnh), Ngô Trí Bưởi (Nghệ An), Võ Quang Diệm (Hà Nội), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 152 của các tác giả: Trần Văn Tuyển (Cần Thơ), Lưu Lãng Khách (TP.Hồ Chí Minh), Lê Trung Cường (Hải Phòng), Nguyễn Thị Kiều Phương (?), Trần Thị Nhật Tân (Nam Định).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 151 của các tác giả: Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình), Nguyễn Thị Bình (Ninh Bình), Nguyễn Đắc Thịnh (Bình Định).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 150 của các tác giả: Huy Trụ (Thanh Hoá), Trần Huy Minh Phương (?), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 149 của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Ninh Đức Hậu (Ninh Bình).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng