Thứ hai, 22/01/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 136 của các tác giả: Nguyễn Thường Kham (Bình Định), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Văn Quang (Quảng Ninh), Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 135 của các tác giả: Chu Long (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Thắng (Hà Nội), Đinh Trọng Ninh (Bắc Ninh), Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 134 của các tác giả: Đặng Lợi Phủ Từ bắc (Bắc Ninh), Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội), Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Đặng Thị Ngọc Vân (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 133 của các tác giả: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình), Hoàng Hữu Hóa (Quảng Trị), Võ Đơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Võ Khoa Châu (Khánh Hòa).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 132 của các tác giả: Nguyễn Hữu Lũng (Quảng Ninh), Bùi Ngọc Bích (Hà Tĩnh), Nguyễn Đức (Bình Định), Lã Đắc Phước (Hải Phòng), Hoàng Ngọc (Đồng Nai), Trịnh Toại (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 131 của các tác giả: Hà Thúc Quả (Hải Phòng), Đặng Văn Toàn (Thái Bình), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 130 của các tác giả: Nguyễn Thị Dưu (Quảng Bình), Nguyễn Công Viễn (Thái Bình), Cù Thùy Loan (Hà Nội), Dư Gia Bảo (TP.HCM), Phạm Thị Huế (Bắc Ninh), Nguyễn Đức Pha (Yên Bái).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 129 của các tác giả: Dương Phượng Toại (Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 128 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Mởn (TP.HCM), Sơn Cao Thắng (Trà Vinh), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 116 của các tác giả: Hậu Cốc Ngang (TP.HCM), Nguyễn Hải Định (Bắc Giang), Nguyễn Thị Minh Hồng (TP.HCM), Trúc Bình (Bình Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 126 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Huỳnh Tấn Bảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Lương Thế Vinh (Hải Dương), Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 125 của các tác giả: Ngô Xuân Thanh (Nam Định), Dương Đức (Bình Thuận), Nguyễn Thị Yến Thu (Hậu Giang), Nguyễn Thế Hùng (Nam Định).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng