Thứ tư, 27/09/2017,

Xuân Diệu  (22/04/2008)
Xin em nói với thời gian Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần. Lên bờ vừa mới đặt chân Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa. Quanh mình cũng chỉ có ta Sao nghe nhân loại hòa ca với mình Không hoa, cũng chẳng lá cành, Mà sao em đã tạo thành sắc duyên
Nguyễn Bính  (22/04/2008)
Cái ngày cô chưa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa... (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng Biết đâu rồi chả nói chòng : " Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "
Nguyễn Trung Thu  (18/04/2008)

NGUYỄN TRUNG THU sinh ngày 15-8-1940, tại Hà Nội. Từng là giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1964- 1971); chiến sỹ quân đội chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị chiến dịch 1972; sỹ quan nghiên cứu- biên tập Tạp chí Quân đội nhân dân- Tổng cục chính trị (1973-1982).

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ]