Thứ sáu, 20/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  THAO THỨC  (Ngày 10/08/2017 09:08:02  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

THAO THỨC

 

Kết quả hình ảnh cho người đi

 

Lạ kỳ những lúc về đêm

Tự dưng cái nhớ lại thêm cồn cào

“ Vầng trăng khuyết, đĩa dầu hao” *

Cảnh xưa sao khéo vận vào hôm nay

Buồn trông cửa Bắc đầy mây

Bấm tay nhẩm tính tháng ngày biệt ly

Người đi có nhớ những gì

Vạch trời thề thốt hẹn khi trở về

Biết rằng cách trở sơn khê

Gập ghềnh xứ lạ, bộn bề việc công

Người đi thỏa chí tang bồng

Sáng qua bể Sở, chiều giong Lưỡng hà

Nỗi buồn còn lại mình ta

Nắm nem bầu rượu đưa đà cầm canh

Trăng khuya đã gác sau mành

Chuông nhà thờ điểm cầm canh từng hồi

Ngập ngừng đâu đó xa xôi

Tiếng còi xe lửa gọi mời vào ga

 

 

Ghi chú * Một câu trong Truyện Kiều

Lê Hải Châu