Thứ sáu, 20/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Cảm Ơn  (Ngày 10/08/2017 11:08:12  - Gửi bởi:  Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ:  Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại:  01686490389 )

 CẢM ƠN 

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Cảm ơn Mẹ đã sinh em 

Giữa trời thu đẹp dịu êm nắng vàng 

Cho em cuộc sống mênh mang 

Cho em dệt óng tơ vàng tình thơ.

 

Lê Thị Phương Nõn