Thứ sáu, 17/08/2018,


 (Cơn bão số 4/2017 đổ bộ vào Quảng Bình)

 (Kính tặng chị gái Trần Thị Thanh Liêm – Trường Đại Học Đại Nam)

 (Gặp mặt kỷ niêm 41 năm ngày ra trường lớp 10C trường cấp 3 Tuyên Hoá khoá 1973-1976)