Thứ năm, 16/08/2018,

TIẾC YÊU (Hoạ bài “Văn cúng hồn cha nát rượu” sưu tầm của Phạm Minh Hiếu) (30/03/2017)

Sống thì rượu - thịt- xôi - chè

Chết thì 6 tấm Vàng Dè thơm xương

Vậy sao hồn cứ vấn vương

Quần xanh yếm thắm với gương mặt đầy

Mắt đen, mỏ đỏ đẹp thay

Tóc dài đuôi ngựa, ngực đầy tấn công

Thắt eo, mông nở đẹp giòn

Hỏi sao dưới suối vàng còn tiếc yêu???!!!

Trần Đức Lai – 30/3/2017

Chia sẻ:                  
Các bài khác: