Thứ ba, 19/06/2018,

Rã khói trầm hương (Trương Nam Chi) (03/02/2017)

 


Gió về rã khói trầm hương
đài sen giấu tạm giọt sương vô thần
đất tương tư bắp chân trần
cò đem mưa nắng tảo tần xáo măng

Tâm tình vần vũ gió trăng
đèn khêu mờ mịt nhện giăng tối trời
vẩn vơ cơm áo chợ đời
đắng cay cày ải rối bời chiêm bao

Hạt mầm xuống giống cần lao
bão giông kéo vạt mưa rào chu du
đồng vàng quán chiếu lời ru
chân như lặn phía đường tu vụng về

Trầm thơm chắp nối bộn bề
khói vòng lay gốc bồ đề cầu an
bắc giàn sang lối hợp tan
cô đơn xé bóng thuyền nan xuôi dòng.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: