Thứ ba, 19/06/2018,

Như chiếc hộp diêm (Trương Nam Chi) (08/03/2017)

 


 

Thế giới như chiếc hộp diêm
ta nguồn vi mạch nối chiêm bao rời
tình giang tấu - khúc không lời
những li ti bụi khóc cười cùng nhau


Mấy ngàn mấy triệu năm sau
nào đây nào đấy biết đâu mà tìm
hành tinh nổi hành tinh chìm
khuất nhau còn lại ánh nhìn mông lung


Thế giới nhỏ hẹp vô cùng
khắc đi khắc thấy chập chùng thấp cao
cớ làm sao tại làm sao
trời đem mưa nắng rót vào bão giông


Ngàn năm mây trắng còn không
buồn như chú dế nằm trong hộp chờ...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: