Thứ ba, 24/04/2018,

Tận cùng (Trương Nam Chi) (30/05/2017)

 TẬN CÙNG


Đau nào là đau tận cùng
cơn đau tiền kiếp chợt bùng phát ra
cơn đau xé thịt xẻ da
cơn đau trần… thế mới ra phận người


Đau cho thẳng thốt quặn lời
cho dung nham lấp góc đời thị phi
đau cho cơn lũ sân si
vùi sâu dòng thác so bì hơn thua


Đau thế đã tận cùng chưa
máu hồng bạc nhược dối lừa con tim
trong ta khôn dại nổi chìm
rèn ba tấc lưỡi soi tìm thịnh suy.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: