Thứ sáu, 20/07/2018,

Trốn vào đâu đó (Trương Nam Chi) (12/06/2017)

 
 

Ai châm bình rượu mà đầy
Cỏ cây hoa lá còn ngầy ngậy say
Thu còn giấu nắng trong mây
Giấu hương trong đất giấu ngày trong mơ

Lỡ xa cách mấy cũng chờ
Lỡ thương… thương đến sao mờ trăng tan
Lỡ yêu nhức nhối trần gian
Tự mình khóc, tự mình can gián mình

Dây mơ rễ má vị tình
Người dung gặp lại đơ hình đứng tim
Giữa đàng tai ách lim dim
Trốn vào đâu đó. Lặng im dỗ mình...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: