Chủ nhật, 23/09/2018,

Dùng dằng... (Trương Nam Chi) (16/06/2017)

 


Dùng dằng nửa có nửa không
Nửa mong người đến nửa trông người đừng
Dẻo thơm cơm nắm muối vừng
Tiếng ve bất chợt thức mừng hoàng hôn


Trái tim hở nhịp sinh tồn
Đá trong lòng đá giữ hồn cao nguyên
Dùng dằng mưa nắng không yên
Bỗng nhiên thế sự ngả nghiêng vì tình


Làng quê vút mái cong đình
Hóng ha hóng hớt chuyện mình - chuyện ta
Sớm ra ngồi nhặt lá đa
Nghe chim sáo nhắc chuyện ta - chuyện mình...

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: