Chủ nhật, 23/09/2018,

Nắm tay chân lý (Trương Nam Chi) (18/06/2017)

 


Nắm tay chân lý rủ rê
Xoa chân rũ bụi về quê cuốc cày
Mùa xuân ghé chợ cầu may
Biết đâu vận đỏ gió xoay đổi chiều


Nắm tay chân lý đăm chiêu
Thử... nào nhắm mắt quyết liều một phen
Lối vòng chân bước chưa quen
Ngõ đời nhao nhác chúc chen biếng lười


Nắm tay chân lý mỉm cười
Cầu tài tài đến cầu người người thương
Cầu khi biến động nhiễu nhương
Kiếm đao bình thản giữ cương công bằng


Nắm tay chân lý mà rằng
Mấy ai đoán được vĩnh hằng nông sâu
Mấy ai thấu hiểu vì đâu
Vì đâu "đất chịu trời"... lâu chưa từng.

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: