Thứ sáu, 20/07/2018,

Tìm gió mà lay (Trương Nam Chi) (02/12/2017)

 


Bây giờ đổ gió vào sông
Đổ sông vào những có không hão huyền
Bây giờ nhắc chuyện chính chuyên
Mỵ Châu ngờ nghệch đảo điên Loa Thành


Bây giờ hỏi xoáy đáp nhanh
Mây trôi đổi hướng đành hanh thất thường
Bây giờ tình cũ hoàn lương
Đóa hoa hạnh phúc người nhường cho nhau


Bây giờ lẫn lộn vàng thau
Cả tin nhẹ dạ biết đâu lại nhầm
Bây giờ cho chẳng dám cầm
Tặng không dám nhận ngại dầm đâm tay


Bây giờ tìm gió mà lay
Tìm sông mà gọi đắm say quay về.

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: