Thứ sáu, 20/07/2018,

Neo tình (Trương Nam Chi) (02/12/2017)

 


Giậu đổ sao bìm chưa leo
Vịn câu thành ngữ trả treo dối mình
Khế chua dôn dốt tượng hình
Đại bàng bày cỗ giỗ tình yêu tôi


Mùa này giá rét lên ngôi
Chiếu chăn tê tái vữa vôi xỉn màu
Bàn tay thay gối kê đầu
Chiêm bao bỏ lỡ chuyến tàu vào ga


Thôi đừng trách nữa yêu xa
Ngoài tươi trong héo đã qua mấy mùa
Ví mình như ngọn gió lùa
Ngang qua bờ giậu gỡ bùa dây leo


Vịn câu Lục Bát trả treo
Đứt tình vẫn muốn cài neo néo tình.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: