Thứ sáu, 20/07/2018,

Kén hoa lạc loài (Trương Nam Chi) (07/12/2017)

 


Vần công dảnh mạ rét giòn
Sen tàn sứt cọng mùa còn đâm ngang
Giữa đường ngọn gió hồng nhan
Từ đâu vô lối rẽ sang gạ tình


Mây khoe áo rộng thùng thình
Mùa đông chồng vợ ta mình khoác chung
Tâm bình hầu chuyện cát hung
In vào trí một hình dung mơ hồ


Cành khô ngưỡng mộ trầm trồ
Rêu phong xua bớt xô bồ đi đâu
Tầm phào chăm chút mồi câu
Đông về hanh giá rủ nhau lên bờ


Tinh mơ niêm yết chợ chờ
Trái tim nhiễm lạnh bất ngờ nhận ra
Nỗi buồn thăm thẳm sâu xa
Ủ trong sương muối kén hoa lạc loài...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: