Thứ sáu, 20/07/2018,

Chẳng thà như cánh lục bình (Trương Nam Chi) (12/12/2017)

 


Đời người biết mấy là dài
Mấy khôn là đủ mấy tài là hay
Nghĩa tình như lật bàn tay
Cao sang cũng kiếp ăn mày thế gian


Đời người nặng gánh lo toan
Bao phen đối diện trái ngang phạc phờ
Bao phen đứng chực ngồi chờ
Có ai dạy được chữ ngờ cho nhau


Đời người biết đấy là đâu
Khi không vinh nhục đớn đau ùa về
Sảy sàng lắng lọc ê chề
Trở trời trái gió bộn bề buồn thương


Đời người một nắng hai sương
Xoay qua đảo lại ngại vương víu tình
Chẳng thà như cánh lục bình
Trôi trên sông mẹ uốn mình tìm cong.

 


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: